• băng dính SP

Băng dính 2 mặt vải (dán thảm)

2 mặt vải (dán thảm)


 Đăng ký báo giá