• băng dính SP

Băng dính Giấy Washi | Hanopro (Việt Nam)

Giấy Washi


Sản phẩm

Lọc theo đặc tính

Băng dính

 • Băng dính trang trí theo chủ đề
  HNP0075
  Mời liên hệ
  Băng dính trang trí theo chủ đề​ giúp bạn trang trí sổ, thiệp, album, làm đồ handmade mang phong cách Nhật Bản màu sắc, họa tiết siêu dễ thương.
 • Băng dính trang trí Washi
  HNP0215
  Mời liên hệ
  Băng dính trang trí Washi giúp bạn trang trí sổ, thiệp, album, làm đồ handmade mang phong cách Nhật Bản màu sắc, họa tiết siêu dễ thương.
 • Băng dính giấy họa tiết
  HNP0468
  Mời liên hệ
  Băng dính giấy họa tiết giúp bạn trang trí sổ, thiệp, album, làm đồ handmade mang phong cách Nhật Bản màu sắc, họa tiết siêu dễ thương.
 • Băng dính giấy washi
  HNP0999
  Mời liên hệ
  Băng dính giấy washi giúp bạn trang trí sổ, thiệp, album, làm đồ handmade mang phong cách Nhật Bản màu sắc, họa tiết siêu dễ thương.
 Đăng ký báo giá