• băng dính SP

Băng dính Kapton (PI) Hai mặt 100mic | HANOPRO VIỆT NAM

Hai mặt 100mic


 Đăng ký báo giá