• băng dính SP

Băng dính Đồng 100mic | Hanopro (Việt Nam)

Đồng 100mic


Sản phẩm

Lọc theo đặc tính

Băng dính

  • Băng keo đồng
    US0812
    Mời liên hệ
    Băng dính đồng được phủ một lớp keo dính acrylic có tính dẫn điện. Do có sự kết hợp của keo dính acrylic mang tính dẫn điện và lá đồng (copper foil) ...
 Đăng ký báo giá