• băng dính SP

Băng dính Vải thuỷ tinh Một mặt keo Silicone

Một mặt keo Silicone


 Đăng ký báo giá