• băng dính SP

Băng dính hai mặt PET

PET


Sản phẩm

Lọc theo đặc tính

Băng dính

 Đăng ký báo giá